ЗДО №2 "Казка" місто Володимир
Волинська обл. Володимир-Волинський район

Розмір плати за харчування дітей у ЗДО

Розмір плати   за харчування дітей у закладі

   Відповідно до рішення виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради від 21 грудня 2021 року №473 «Про встановлення розміру плати    за харчування дітей у закладах дошкільної освіти» в закладі дошкільної освіти (ясла- садок) №2 « Казка» з 01.01.2022 року встановлено вартість харчування дiтей y ЗДО у розмiрi:

- 31.00 грн. (мiський бюджет 15.50 грн, батъкiвська плата 15.50 грн) на день для дiтей віком від 2 до 4 poків;

- 45.00 грн. (мiсъкий бюджет 22.50 грн, батъкiвсъка плата 22.50 грн) на день для дiтей віком вiд 3 до 6 (7) poків.
Звiльняються вiд плати за харчування у ЗДО на 100% :
- дiти з iнвалiднiстю;
- дiти - сироти;
- дiти, позбавлені батькiвського пiклування, якi перебувають пiд опiкою;
- дiти працiвникiв, якi загинули пiд час виконання службових обов'язкiв;                                                                                

  - діти із малозабезпечених сiмей (у сiм'ях, у яких сукупний дохiд на кожного члена ciм’ї за попереднiй квартал не перевищував рiвня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму);
- дiти, загиблих вiйськовослужбовцiв, якi приймали участь в антитерористичнiй операцiї на сходi України або операцiї об'єднаних сил;                                                                                                                                                                                 дiтей батькiв-учасникiв бойових дiй, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї на сходi України або операцiї об'єднаних сил;
- діти із сiмей, якi перемiстилися з тимчасово окупованої територiї України, району проведення антитерористичної операцiї, операцiї об'єднаних сил;
  Зменшується на 50% плата за харчування дiтей в ЗДО для батьків, у сiм'ях яких троє i бiльше дiтей.
Для отримання пільги на оплату за харчування дитини у ЗДО необхідно надати директору закладу дошкільної освіти №2 « Казка» такі документи:

Діти з інвалідністю:

-заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють щодо звільнення від плати за харчування дитини на ім'я директора, (далі - заява);

-посвідчення матері (батька) дитини з інвалідністю;

-медичний висновок на дитину з інвалідністю;

-свідоцтво про народження дитини (копія).

Діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

-заява;

-свідоцтво про народження дитини (копія);

-копія рішення про призначення опікуна над дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування (копія).

Діти працівників, які загинули під час виконання службових обов’язків:

-заява;

-свідоцтво про народження дитини (копія);

-посвідчення члена сім'ї загиблого (дитини(копія);

-посвідчення члена сім'ї загиблого (дорослої особи (копія).

Діти з малозабезпечених сімей, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму):

-заява;

-довідка з управління соціального захисту населення про виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї (оригінал), поновлюється 1 раз на півроку;

-свідоцтво про народження дитини (копія);

-довідка про склад сім'ї, в якій проживає дитина (оригінал);

-довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, видані за місцем отримання доходів (оригінали).

Діти, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил:

-заява; •

-свідоцтво про народження дитини (копія);

-посвідчення дитини члена сім'ї загиблого (дитини (копія));

-посвідчення члена сім'ї загиблого (дорослої особи (копія)).

Діти батьків-учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил:

-заява;

-свідоцтво про народження дитини (копія);

-посвідчення учасника бойових дій або довідка з військової частини за підписом командира (начальника) в/ч, (органу, підрозділу) чи іншого керівника установи, закладу (оригінал чи копія, завірена завідувачем ( директором) ЗДО).

Діти із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил:

 • заява;

 • свідоцтво про народження дитини (копія);

 • довідка з управління соціального захисту населення про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил ;

 • паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу (копія).

Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років або до 23, якщо навчається стаціонарно):

 • заява;

 • свідоцтва про народження усіх дітей (копія);

 • посвідчення батьків багатодітної сім’ї (копія).    

      Плата за харчування дітей у в закладі дошкільної освіти №2 « Казка» вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій).

        У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

         Якщо представлені батьками документи викликають сумнів щодо їх достовірності, директор ЗДО може зробити запит до підприємств, організацій, установ, які видали довідки щодо необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у ЗДО, плата з них справляється за весь період, на який батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за минулий рік та місяці поточного року.
       Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного закладу. За дні, у які дитина не відвідувала заклад (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75днів) тощо, плата з батьків не справляється.

         З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата за відвідування дитиною дошкільного закладу встановлюється на загальних підставах.
   

 

 

    
 

Логін: *

Пароль: *