ЗДО №2 "Казка" місто Володимир
Волинська обл. Володимир-Волинський район

Нормативні документи

Нормативно – правові документи 

Конституція України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Конвенція " Про права дитини "  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Закон України " Про освіту "   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України " Про дошкільну освіту "  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України " Про охорону дитинства " https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Закон України " Про  мови "  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально –виховного процесу»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102442.html

Закон України « Про запобігання та протидію домашньому насильству»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

https://vseosvita.ua/library/koncepcia-nacionalno-patrioticnogo-vihovanna-ditej-ta-molodi-68992.html

Типове положення « Про заклад дошкільної освіти»

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/336be513c8220e6498d0f0c3adc38faa.docx

Типове положення « Про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597

Типове положення « Про атестацію педагогічних працівників»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Закон України «Про публічні закупівлі»

Про публічні закупівлі | від 25.12.2015 № 922-VIII (rada.gov.ua)

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

1.Базовий компонент дошкільної  освітиУкраїни. http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/aeaf836797154f70e2e11dd96068dd1f.pdf

2.Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

<C4E8F2E8EDE05FEEF1E2B3F2EDFF20EFF0EEE3F0E0ECE020C2C5D0D1D2CAC0322E696E6464> (mon.gov.ua)

3.Програма  розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO»

untitled (nv-internat.org.ua)

4. Парціальна програма розвитку дитини від 2 до 6 років через гру "Творці майбутнього" та методичні рекомендації https://drive.google.com/file/d/1tEA9VSdIBGkQYK4Z9Y9UJNN_2mWogcV1/view?usp=sharing

5.Інструктивно – методичні рекомендації МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році».

Щодо організації діяльності ... | від 30.07.2020 № 1/9-411 (rada.gov.ua)

6.Інструктивно – методичний лист МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».

Планування роботи в дошкільних навчальних закладах – Освіта.UA (osvita.ua)

7.Інструктивно – методичні рекомендації МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах».

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах – Освіта.UA (osvita.ua)

8.Інструктивно – методичні рекомендації МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».

Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах – Освіта.UA (osvita.ua)

9.Лис8.т МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами».

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами – Освіта.UA (osvita.ua)

10.Інструктивно – методичні рекомендації МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».

Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти - Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради (osvita-mvk.if.ua)

11.Інструктивно - методичні рекомендації (Додаток до листа МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491) «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

5d245888c6e19971832442.pdf (mon.gov.ua)

 12.Наказ МОН України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу         COVID- 19».

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19 | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua)

13. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №25 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про затвердження Тимчасових реком... | від 21.05.2020 № 25 (rada.gov.ua)

 14. Лист МОН України від 22.05.2020 №1/9-269 "Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти".

f05d4dc4558444b790ef6169479bb0d5.pdf (rada.info)

15. Наказ  МОЗ та МОН України від 01.06.2005р. №242/329"Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах".

Про затвердження Порядку орг... | від 01.06.2005 № 242/329 (rada.gov.ua)

16.Інструктивно - методичні рекомендації МОН України(Додаток до листа МОН від 27.06.2022 №1/8504 - 22) про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році

 

Логін: *

Пароль: *