ЗДО №2 "Казка" місто Володимир
Волинська обл. Володимир-Волинський район

Порядок подання та розгляду(з дотриманням конфіденційності)заяв про випадки булінгу(цькуванню) в закладі освіти

                                                         Додаток 2

                                                           до наказу №66 від 31.08.2020р.

                                                               «Про організацію роботи в ЗДО №2

                                                                                щодо попередження булінгу (цькування)»

 

 

Порядок подання та розгляду

(з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки

булінгу (цькування) в ЗДО №2 «Казка»

 

1.  Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування) , свідками якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно дитини та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора ЗДО або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в ЗДО.

        У ЗДО №2 «Казка» заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор ЗДО.

         Повідомлення можуть бути в усній та (або) в письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації (форма заяви, примірний зміст розміщено на офіційному сайті закладу – вкладка «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» (порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).

 

2. Директор ЗДО у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

-        невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої (до 14 років) чи неповнолітньої (14-16років) особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

  • за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
  • повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
  • повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
  • скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

 

3. Склад комісії затверджується наказом директора ЗДО.

Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.

      Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії.

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог ЗДО, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в ЗДО.

Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в ЗДО; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі , де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію»«Про захист персональних даних».

       Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

 Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування)  в  ЗДО    та   виконання  нею  своїх  завдань  не  має  перевищувати

10 робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення директором ЗДО.

 

Зразок заяви про випадок булінгу (цькування)

 

                                                  Директору КЗ « Заклад дошкільної  

                                               освіти (ясла- садок) №2 « Казка»

                                                     Володимир-Волинської міської ради

                                                            Селещук Л.М.

                                                            __________________________________

                                                            __________________________________

                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

                                                                     __________________________________

                                                            __________________________________

                                                                   (адреса фактичного місця проживання)

                                                            __________________________________

                                                                                 (контактний телефон)

                                                                      ________________________________________

                                                                               (адреса електронної поштової скриньки)

 

 

 

ЗАЯВА

 

    Повідомляю, що я (моя дитина) піддаюся знущанням (систематичному цькуванню, приниженню, образам тощо).

_____________________________________________________________________

                                         (опис ситуації та конкретних фактів)

 

                Прошу провести розслідування ситуації, що склалася.

 

_________________                                                                         ________________

             (дата)                                                                                                                 (підпис

Логін: *

Пароль: *