ЗДО №2 "Казка" місто Володимир
Волинська обл. Володимир-Волинський район

сторінка вчителя - дефектолога

                                               Вчитель - дефектолог

Даниленко Дарина Олександрівна

 Рік народження: 1998 р.

Освіта: повна вища

Тарифний розряд: 11

Науково - методична тема:
" Міжпівкульна взаємодія  як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами" 

               Деякі батьки навіть не знають, для чого потрібен дефектолог в дитячому садку. А батькам дітей, які мають відхилення в розвитку, довелося тісно стикнутися з наукою дефектологією і познайомитися з фахівцями цієї області.

               Дефектологія - це наука, що поєднує в собі медицину, психологію і педагогіку, про що говорить перелік дефектологічних спеціальностей, яких існує декілька. Вчитель-сурдопедагог, який навчає дітей, що мають проблеми зі слухом - від слабочуючих до повністю глухих. Вчитель-олигофренопедагог, який займається з дітьми з вадами розумового розвитку. Вчитель-тифлопедагог, який працює з дітьми, у яких проблеми з зором.

              Дефектолог виконує наступні функції:

heart проводить глибоке і всебічне обстеження особливостей розвитку, веде роботу, спрямовану на компенсацію і корекцію недоліків розвитку дітей;
heartрозвиває основні психічні процеси у дітей (сприйняття, увага, пам’ять, мислення);
heart розвиває навички спілкування і мовленнєву діяльність дітей;
heartведе консультування батьків
heartнайголовніше завдання дефектолога – це допомогти дитині з особливими потребами (обмеженими можливостями) соціалізуватися, навчитися жити зі своєю особливістю, зрозуміти і прийняти себе.

               Вчитель– дефектолог (корекційний педагог) планує і здійснює навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення у розумовому розвитку; забезпечує умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації.


                   Основні завдання роботи вчителя-дефектолога:

heartвиправлення чи послаблення порушень психофізичного розвитку дитини;
heartпрофілактика ускладнень структури розладу;
heart створення умов для розвитку дитини з порушеннями інтелекту;
heart цілісне формування особистості дитини;
heart навчання батьків прийомів організації ігрової та навчальної діяльності дитини, окремих корекційних прийомів та методів.


Основні напрями корекційної роботи вчителя-дефектолога:

heart встановлення емоційного контакту;
heart сенсорний розвиток;
heartформування уявлень про оточуючий світ;
heartрозвиток мовлення, комунікативних навичок;
heart формування навичок орієнтування у просторі;
heartформування елементарних математичних уявлень ;
heart корекція пізнавальної діяльності.


             Батьки, пам'ятайте, що більшу частину часу дитина проводить не в дитячому садку, а в родині. Тому лише заняття дефектолога не дадуть такого результату, який можна отримати при тривалій і цілеспрямованій роботі спеціалістів разом з батьками.

Вагоме місце у роботі вчителя-дефектолога займає самоосвіта, тому дуже часто проходжу різні вебінари, курси та марафони для покращення знань та навичок.

   
   
   

 

Логін: *

Пароль: *